Związek Powiatów Polskich - BIP

Zasady naboru pracowników

Zasady naboru pracowników określa Regulamin, ustalony przez Dyrektora Biura ZPP.