Związek Powiatów Polskich - BIP

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Zgromadzenie Ogólne spośród delegatów na Zgromadzenie Ogólne. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego Komisji.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,

b) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Andrzej Szymanek - Starosta Wieruszowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Brezdeń - Starosta Oławski

Andrzej Ciołek - Wicestarosta Gołdapski

Zdzisław Gamański - Starosta Chełmiński

Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni

Waldemar Trelka - Starosta Radomski

Jan Zalewski - Starosta Siemiatycki

Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki