Związek Powiatów Polskich - BIP

Strona główna - Związek Powiatów Polskich - BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatów Polskich

Wolą samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów powstał Związek Powiatów Polskich, który skupia już 308 powiatów i miast na prawach powiatów. W Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), a 314 to powiaty (powiaty ziemskie).

W dniach 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu odbyło się Zebranie Założycielskie Związku Powiatów Polskich.

17 marca 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru stowarzyszenia pn. Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. Z kolei 28 maja 1999 roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru pierwszych władz statutowych Związku.