Związek Powiatów Polskich - BIP

Status prawny, forma prawna - Związek Powiatów Polskich - BIP

Status prawny i forma prawna

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz Statutu Związku Powiatów Polskich z dnia 27 lutego 1999 r. (tekst jednolity z późn. zm.).

Związek Powiatów Polskich został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094303, NIP: 526-23-53-297, REGON: 016027021

Statut Związku Powiatów Polskich dostępny jest TUTAJ