Związek Powiatów Polskich - BIP

Kontakt - Związek Powiatów Polskich - BIP

Formularz kontaktowy

SIEDZIBA

Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, skr. pocztowa 7
tel. (+48-22) 656 63 34,
fax (+48-22) 656 63 33

NIP: 526-23-53-297


BIURO (adres do korespondencji)

Biuro Związku Powiatów Polskich
33-303 Nowy Sącz, skr. pocztowa 87
tel. (+48-18) 477 86 00,
fax (+48-18) 477 86 11
e-mail: biuro@powiatypolskie.pl
www: www.zpp.pl