Związek Powiatów Polskich - BIP

Biuro Związku - Związek Powiatów Polskich - BIP

Biuro Związku Powiatów Polskich

Obsługę organów Związku zapewnia Biuro Związku.

  1. Zadania, kompetencje, wewnętrzną organizację Biura określa regulamin uchwalany przez Zarząd Związku Powiatów Polskich.
  2. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy dla Dyrektora Biura.
  3. Dyrektor Biura wykonuje czynności pracodawcy dla pracowników Biura Związku.
  4. Dyrektorem Biura jest Rudolf Borusiewicz.

Dane adresowe Biura:

Biuro Związku Powiatów Polskich
33-303 Nowy Sącz 5, skr. pocztowa 87
tel. (+48-18) 477 86 00, fax (+48-18) 477 86 11
e-mail: biuro@zpp.pl
www: www.zpp.pl