Związek Powiatów Polskich - BIP

Składka członkowska - Związek Powiatów Polskich - BIP

Składka członkowska

Zarząd Związku Powiatów Polskich informuje, że składka członkowska na rok 2022 wynosi 0,18 zł od mieszkańca, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Składka płatna jest w ratach kwartalnych w następujących terminach:

1 rata – do dnia 15 stycznia,

2 rata – do dnia 15 kwietnia,

3 rata – do dnia 15 lipca,

4 rata – do dnia 15 października.

Będziemy wdzięczni za terminowe opłacanie składek.

 

W załączeniu Uchwała Zgromadzenia Ogólnego ZPP nr XIX/2/15 stanowiąca podstawę do naliczenia i zapłaty składki członkowskiej.

 

Rachunek bankowy Związku Powiatów Polskich:
PKO Bank Polski S.A.
11 1020 2892 0000 5102 0619 1136