Związek Powiatów Polskich - BIP

Zasady funkcjonowania - Związek Powiatów Polskich - BIP

Zasady funkcjonowania

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem. Nie jest związkiem powiatów w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym.

Związek Powiatów Polskich nie załatwia spraw w rozumieniu czynności administracji publicznej, a więc na przykład nie wydaje decyzji, pozwoleń ani nie orzeka w trybie administracyjnym. Zadania Związku Powiatów Polskich określa Statut. Zostało to opisane w zakładce Przedmiot działalności i kompetencje.

Zasadnicza działalność ZPP polega na uczestniczeniu w procesie legislacyjnym, poprzez wydawanie opinii, przygotowywanie wniosków dotyczących zmian regulacji prawnych oraz bezpośredni udział w gremiach stanowiących i opiniujących projekty aktów prawnych.

Dokumenty wytwarzane przez Związek są szeroko rozprowadzane: poczynając od organów stanowiących, czyli Sejm i Senat, poprzez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz do najbardziej zainteresowanych, czyli samorządów.

Do Związku Powiatów można zwracać się za pomocą poczty email, faksu, telefonicznie i pocztą tradycyjną. Służy do tego także formularz kontaktowy, umieszczony na górze strony. Na wszystkie pytania i problemy odpowiadamy bez zbędnej zwłoki.