Związek Powiatów Polskich - BIP

Udzielanie patronatów - Związek Powiatów Polskich - BIP

Zasady udzielania patronatów

Zasady obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich i delegowania przedstawicieli Związku Powiatów Polskich do komitetów honorowych wraz ze stosownymi załącznikami.

Aby wystąpić o patronat honorowy oraz uczestnictwo w komitecie honorowym należy:

  1. zapoznać się z Regulaminem obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich i delegowania przedstawicieli Związku Powiatów Polskich do komitetów honorowych.
  2. wypełnić wniosek i wysłać na adres: Związek Powiatów Polskich, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, skr. poczt. 7 lub na adres e-mail: biuro@zpp.pl

Przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia.