Związek Powiatów Polskich - BIP

Ogłoszenia - Związek Powiatów Polskich - BIP

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. PR w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 1/2023
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. PR w Dziale Współpracy, Informacji,
Analiz i Programów Biura ZPP

 

Dołącz do naszego zespołu jeżeli:

 • posiadasz wiedzę na temat kształtowania wizerunku firmy oraz zasad komunikacji zewnętrznej i współpracy z mediami,
 • interesujesz się mediami i nowymi sposobami komunikacji,
 • masz doświadczenie w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych (w tym własnych) lub/i bloga,
 • potrafisz pracować w zespole.

 

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • realizacja zadań z zakresu public relations, w tym m.in.:
  • współtworzenie oraz wdrażanie strategii wizerunkowej ZPP,
  • przygotowywanie komunikatów prasowych dotyczących działalności i prac ZPP oraz jego organów statutowych,
  • współredagowanie stron informacyjnych prowadzonych przez ZPP,
  • obsługa mediów społecznościowych Związku Powiatów Polskich,
  • przygotowywanie konferencji prasowych i współpraca z mediami,
  • obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez ZPP,
  • organizacja wystąpień członków Zarządu ZPP w mediach,
  • kontakty z rzecznikami prasowymi/specjalistami ds. public relations i marketingu w poszczególnych powiatach,
 • prace dziennikarskie:
  • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych do portalu internetowego www.wartowiedziec.pl,
  • przeprowadzanie wywiadów o tematyce samorządowej do portalu internetowego www.wartowiedziec.pl,
  • prowadzenie wywiadów telewizyjnych na potrzeby Telewizyjnego Portalu Szkoleniowo-Edukacyjnego (http://tv.zpp.pl) oraz kanału YouTube ZPP (https://www.youtube.com/@zwiazekpowiatowpolskich),
  • przygotowywanie relacji z wybranych posiedzeń i prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji parlamentarnych, konferencji, forów i innych wydarzeń,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach, forach organizowanych przez ZPP,
 • współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z działalności ZPP oraz publikacji wydawanych przez Związek.

Poszukujemy kandydata który:

 • Posiada wykształcenie wyższe – dziennikarskie, PR, marketing, prawnicze, ekonomiczne albo pokrewne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza)
 • posiada tzw. „lekkie pióro” do pisania,
 • jest kreatywny, asertywny, odpowiedzialny, samodzielny w działaniu oraz posiada wysoko rozwinięte zdolności organizacji pracy,
 • potrafi pracować pod presją czasu,
 • nie boi się wystąpień publicznych,

Zobacz, co mamy do zaoferowania:

 • umowa o pracę na czas zastępstwa z możliwością późniejszego przedłużenia (poprzedzona umową na okres próbny), w wymiarze 1 etatu,
 • miejsce pracy: Warszawa (PKiN), możliwość pracy zdalnej,
 • praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy,
 • ciekawy zakres obowiązków i możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy i zgrany zespół,
 • ubezpieczenie grupowe pracowników.

Wymagane dokumenty:

 • cv,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl  z dopiskiem „KADRY-nabór 1/2023”, w terminie do 27 października 2023 r.


Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym prowadzonego w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”, POWR.02.18.00-00-0017/18 (SMUP)realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę Wykonawcy: Speedmail sp. z o.o., ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski. Cena: 46.298,62 zł brutto. Łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta w Kryterium: Cena – 100 pkt

Informacja dostępna również pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166293

Rozstrzygniecie postępowania na dostawę (w tym skład i druk) 6000 sztuk podręczników SMUP

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę (w tym skład i druk) 6000 sztuk podręczników SMUP prowadzonego w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”, POWR.02.18.00-00-0017/18 (SMUP)realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę wykonawcy: M.M. DRUK SERWIS sp. z o.o., ul Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina. Cena: 55.440,00 zł brutto. Łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta 81,1 (w tym 46,1 w kryterium: Cena oraz 35 w kryterium: Jakość).

Informacja dostępna również pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165591

Pytania wraz z wyjaśnieniami do zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, na które udzielono wyjaśnień, zgodnie z informacją zawartą w załączniku, znajdującym się poniżej.

W miarę napływu kolejnych pytań, informacja będzie aktualizowana.

Pytania wraz z wyjaśnieniemi 17.07.2023r

Pytania wraz z wyjaśnieniemi 18.07.2023r

Pytania wraz z wyjsąnieniami 20.07.2023r

Ogłoszenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym.

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił zamówienie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dotyczące wysyłki (z pakowaniem) podręczników SMUP.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin składnia ofert upływa 26 lipca 2023 r. godz. 23:59.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”, POWR.02.18.00-00-0017/18 (SMUP) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166293

Komunikacja z Zamawiającym w prowadzonym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą (np. pytania i odpowiedzi), przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Załączniki do zamówienia:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Wykluczenie
 4. Istotne postanowienia przyszłej umowy
 5. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
 6. Warunki jakie musi spełnić oferent i warunki zmiany umowy

Pytania wraz z wyjaśnieniami do zamówienia na dostawę (w tym skład i druk) 6000 sztuk podręcznika SMUP

Treść: W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie, na które udzielono wyjaśnień, zgodnie z informacją zawartą w załączniku, znajdującym się poniżej.

 

W miarę napływu kolejnych pytań, informacja będzie aktualizowana.

Pytania i wyjaśnienia 10.07.2023r

 

Ogłoszenie zamówienia na dostawę (w tym skład i druk) 6000 sztuk podręcznika SMUP

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił zamówienie na dostawę (w tym skład i druk) 6000 sztuk podręczników SMUP.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin składnia ofert upływa 13 lipca 2023 r. godz. 23:59.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”, POWR.02.18.00-00-0017/18 (SMUP) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165591

Komunikacja z Zamawiającym w prowadzonym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą (np. pytania i odpowiedzi), przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Załączniki do zamówienia:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Kryteria oceny ofert i wykluczenie
 4. Istotne postanowienia przyszłej umowy
 5. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
 6. Warunki jakie musi spełnić oferent i warunki zmiany umowy

Nabór na stanowisko Specjalista ds. PR w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Specjalista ds. PR w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP

Specjalista ds. PR w Dziale Współpracy, Informacji,
Analiz i Programów Biura ZPP

Miejsce pracy: mazowieckie

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań z zakresu public relations, w tym m.in.:
  • współtworzenie oraz wdrażanie strategii wizerunkowej ZPP,
  • przygotowywanie komunikatów prasowych dotyczących działalności i prac ZPP oraz jego organów statutowych,
  • współredagowanie stron informacyjnych prowadzonych przez ZPP,
  • obsługa mediów społecznościowych Związku Powiatów Polskich,
  • przygotowywanie konferencji prasowych i współpraca z mediami,
  • obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez ZPP,
  • organizacja wystąpień członków Zarządu ZPP w mediach,
  • kontakty z rzecznikami prasowymi/specjalistami ds. public relations i marketingu w poszczególnych powiatach;
 • prace dziennikarskie:
  • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych do portalu internetowego www.wartowiedziec.pl,
  • przeprowadzanie wywiadów o tematyce samorządowej do portalu internetowego www.wartowiedziec.pl,
  • prowadzenie wywiadów telewizyjnych na potrzeby Telewizyjnego Portalu Szkoleniowo-Edukacyjnego (http://tv.zpp.pl) oraz kanału YouTube ZPP (https://www.youtube.com/@zwiazekpowiatowpolskich);
  • przygotowywanie relacji z wybranych posiedzeń i prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji parlamentarnych, konferencji, forów i innych wydarzeń,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach, forach organizowanych przez ZPP,
 • współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z działalności ZPP oraz publikacji wydawanych przez Związek.

Kluczowe wymagania:

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • doświadczenie w pisaniu tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • wykształcenie wyższe – dziennikarskie, PR, marketing, prawnicze lub ekonomiczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza)
 • znajomość środowiska samorządowego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego,
 • zaawansowana znajomość MS Word,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych (w tym własnych) lub/i bloga,
 • doświadczenie w organizacji konferencji prasowych,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu.

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • twórcze myślenie,
 • asertywność,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas zastępstwa z możliwością późniejszego przedłużenia (poprzedzona umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl  z dopiskiem „KADRY-nabór 3/2022”, w terminie do 28 listopada 2022 r.

 Załączniki

Nabór na stanowisko Specjalista ds. PR w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Specjalista ds. PR w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

Miejsce pracy: mazowieckie

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań z zakresu public relations, w tym m.in.:
  • współtworzenie oraz wdrażanie strategii wizerunkowej ZPP,
  • przygotowywanie komunikatów prasowych dotyczących działalności ZPP,
  • współredagowanie stron informacyjnych prowadzonych przez ZPP,
  • obsługa mediów społecznościowych Związku Powiatów Polskich,
  • przygotowywanie konferencji prasowych i współpraca z mediami,
  • obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez ZPP,
  • organizacja wystąpień członków Zarządu ZPP w mediach,
  • kontakty z rzecznikami prasowymi/specjalistami ds. public relations i marketingu w poszczególnych powiatach;
 • wykonywanie obowiązków Sekretarza Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć (portal www.wartowiedziec.pl), w tym m.in.:
  • przygotowanie i realizacja planu wydawniczego Dziennika Warto Wiedzieć,
  • wyszukiwanie autorów opracowań specjalistycznych i autorskich zamieszczanych w Dzienniku Warto Wiedzieć,
  • przygotowywanie i prowadzenie projektu wydawniczego specjalnych numerów (drukowanych) Dziennika Warto Wiedzieć,
  • obsługa patronatów Dziennika Warto Wiedzieć,
  • obsługa mediów społecznościowych Dziennika Warto Wiedzieć;
 • prace dziennikarskie:
  • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych do portalu internetowego www.wartowiedziec.pl,
  • przeprowadzanie wywiadów o tematyce samorządowej do portalu internetowego www.wartowiedziec.pl,
  • prowadzenie wywiadów telewizyjnych na potrzeby Telewizyjnego Portalu Szkoleniowo-Edukacyjnego (http://tv.zpp.pl) oraz kanału YouTube ZPP (https://www.youtube.com/channel/UCvSm3A4AVQgh5Jmx-BLG0Sg);
  • przygotowywanie relacji z wybranych prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji parlamentarnych, konferencji, forów i innych wydarzeń,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach, forach organizowanych przez ZPP,
 • współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z działalności ZPP oraz publikacji wydawanych przez Związek.

Kluczowe wymagania:

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • doświadczenie w pisaniu tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • wykształcenie wyższe – dziennikarskie, PR, marketing, prawnicze lub ekonomiczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza) w pracy dziennikarskiej,
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, w tym w zakresie procesu wydawniczego,
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • znajomość środowiska samorządowego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego,
 • zaawansowana znajomość MS Word,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych (w tym własnych) lub/i bloga,
 • doświadczenie w organizacji konferencji prasowych,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu.

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • twórcze myślenie,
 • asertywność,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • przesłanie 3 przykładowych własnych tekstów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl  z dopiskiem „KADRY-nabór 2/2022”, w terminie do 31 marca 2022 r.

 

Załączniki

Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
POSZUKUJE KANDYDATA/TKI NA STANOWISKO

Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Związek Powiatów Polskich jest wiodącą organizacją samorządową, której celem jest wsparcie powiatów w realizacji ich zadań.

Dołącz do naszego zespołu jeżeli:

 • wolisz podejmować się ciągle nowych wyzwań zamiast wykonywać powtarzalne czynności;
 • interesujesz się tym jak prawo jest stanowione i chcesz mieć realny wpływ na kształt prawa obowiązującego w Polsce;
 • chcesz rozwiązywać ciekawe problemy prawne na styku prawa administracyjnego, cywilnego i konstytucyjnego.

Zadania, które na Ciebie czekają to przede wszystkim:

 • analiza projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących problematyki samorządowej i sporządzanie opinii o zawartych w tych projektach rozwiązaniach;
 • prezentowanie sporządzonych opinii w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w Sejmie oraz w Senacie;
 • odpowiadanie na pytania prawne poszczególnych powiatów zadawane w sprawach budzących wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie;
 • przygotowywanie artykułów do prowadzonego przez Związek dziennika internetowego Warto Wiedzieć;
 • prowadzenie szkoleń dla urzędników samorządowych;
 • występowanie na konferencjach dotyczących prawa samorządowego;
 • uczestnictwo w badaniach dotyczących wpływu obowiązującego prawa na funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Poszukujemy osoby  która:

 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze albo jest na piątym roku studiów prawniczych,
 • sprawnie posługuje się komputerem, edytorem tekstów, programem do tworzenia prezentacji;
 • lubi się uczyć i rozwijać;
 • potrafi samodzielnie poszukiwać rozwiązania postawionych przed nią wyzwań;
 • ma świadomość, że w przepisach prawa nawet znak przestankowy może stanowić różnicę;
 • nie boi się wystąpień publicznych,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B (w związku z ewentualnymi podróżami służbowymi po zakończeniu okresu próbnego).

Zobacz, co mamy do oferowania:

 • umowę o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny), w wymiarze całego etatu;
 • miejsce pracy w samym centrum Warszawy (Pałac Kultury i Nauki) z możliwością wykonywania części pracy zdalnie (po zakończeniu okresu próbnego);
 • system doskonalenia zawodowego obejmujący również możliwość ukończenia studiów podyplomowych;
 • system nagród;
 • ubezpieczenie grupowe pracowników;
 • przyjazną atmosferę w pracy i zgrany zespół;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl  z dopiskiem „KADRY-nabór 1/2022”, w terminie do 21 lutego 2022 r.

 

Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 5/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • udział  w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów, tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania pożądane:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w administracji publicznej.

 

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umowy na okres próbny)

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich

ul. Długosza 63/2

33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 5/2021”, w terminie do 20 października 2021 r.

 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 4/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich
  i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych
  i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • udział  w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę
  w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka
       internetowa, edytor tekstów, tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w administracji publicznej.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umowy na okres próbny)

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich

ul. Długosza 63/2

33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 4/2021”, w terminie do 7 maja2021 r.

 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 1/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu  terytorialnego, ich jednostek podległych i zależnych - zarówno ze źródeł ogólnodostępnych jak i w drodze wypełnianych przez nich ankiet,
 • prowadzenie analizy danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie publikacji, sprawozdań i raportów z analiz oraz innych opracowań dotyczących realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki podległe i zależne,
 • prowadzanie monitoringu realizacji usług publicznych przez powiaty i miasta na prawach powiatu, między innymi przy wykorzystaniu Systemu Analiz Samorządowych czy powstającego Systemu Monitorowania Usług Publicznych,
 • tworzenie i utrzymywanie baz danych,
 • przygotowywanie artykułów do Dziennika Warto Wiedzieć w powyższym zakresie tematycznym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku gwarantującym dobrą znajomość analizy danych (matematyka, fizyka, ekonomia lub pokrewne) lub badań społecznych (socjologia lub pokrewne) albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat.
 • znajomość statystyki matematycznej,
 • zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego,
 • gotowość do obywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Kompetencje dodatkowe:

 • znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny).

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 1/2021, w terminie do 8 marca 2021r.

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 2/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich
  i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych
  i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • udział  w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę
  w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka
       internetowa, edytor tekstów, tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w administracji publicznej.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umowy na okres próbny)

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich

ul. Długosza 63/2

33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 2/2021”, w terminie do 8 marca 2021 r.

 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 3/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych,

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa,

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej, w szczególności do centralnych organów  
  władzy publicznej,
 • korekta językowa dokumentów,
 • organizacja i obsługa posiedzeń organów statutowych,
 • organizacja i obsługa spotkań, konferencji, szkoleń,
 • uczestnictwo w realizacji projektów europejskich,
 • korekta Dziennika Warto Wiedzieć i pisanie artykułów do DWW.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia,
 • gotowość do odbywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat,
 • mile widziana znajomość grafiki komputerowej i składu publikacji.


Kompetencje dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 3/2021, w terminie do 8 marca 2021 r.

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Regulamin

Kwestionariusz

Klauzula

Produkcja 9 filmów Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2) – rozstrzygniecie postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Produkcję 9 filmów Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych” wybrano ofertę wykonawcy: Panato PR Aleksandra Bobkowska, Łuki Wielkie 5/4, 02-434 Warszawa. Data wpłynięcia oferty 2 listopada 2020 r. g. 13:03. Cena: 110 700 zł. Łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta 80,8 (w tym 20,8 w kryterium: Cena oraz 60 w kryterium: Jakość).

Informacja dostępna również pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące zamówienia na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2)

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, na które udzielono wyjaśnień, zgodnie z informacją zawartą w załączniku, znajdującym się poniżej.

W miarę napływu kolejnych pytań, informacja będzie aktualizowana.

Pytania wraz z wyjaśnieniami 28 X 2020

Informacja o zmianach w zapytaniu na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2)

Informujemy, że wprowadzono zmiany w zapytaniu ofertowym na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2).

Zmiany dotyczą załączników: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Miejsce i sposób składania ofert.

Poniżej publikujemy załączniki uwzględniające wprowadzone zmiany (zmiany zostały w tekście podkreślone).

Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12810

Jednocześnie termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 2 listopada 2020 r. do godziny 15:00.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące zamówienia na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2)

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, na które udzielono wyjaśnień, zgodnie z informacją zawartą w załączniku, znajdującym się poniżej.

W miarę napływu kolejnych pytań, informacja będzie aktualizowana.

Pytania wraz z wyjaśnieniami - 22 X 2020

Ogłoszenie zamówienia na produkcja 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2)

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił ponownie zamówienie na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin składnia ofert upływa 29 października 2020 r. o godzinie 12.00.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12810

Załączniki do zamówienia:

1.Ogłoszenie

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3.Formularz oferty

4.Miejsce i sposób składania ofert

5.Kryteria oceny ofert i wykluczenie

6.Istotne postanowienia przyszłej umowy

7.Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja w sprawie anulowania ogłoszenia o naborze nr 1/2020 i 2/2020

Informacja o anulowaniu naborów

Informacja o wynikach zamówienia na świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu

Wyniki zapytania w trybie zasady konkurencyjności na zamówienie „Świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowania pozostało nierozstrzygnięte. Wpłynęła jedna oferta, niemniej jednak Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu. Przyczyną wykluczenia było złożenie oferty na cenę przekraczającą maksymalną kwotą jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ogłoszenie zamówienia na świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił zamówienie na świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237754

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Istotne postanowienia przyszłej umowy

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 2/2020
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu  terytorialnego, ich jednostek podległych i zależnych - zarówno ze źródeł ogólnodostępnych jak i w drodze wypełnianych przez nich ankiet,
 • prowadzenie analizy danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie publikacji, sprawozdań i raportów z analiz oraz innych opracowań dotyczących realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki podległe i zależne,
 • uczestnictwo w projekcie System Monitorowania Usług Publicznych,
 • prowadzanie monitoringu realizacji usług publicznych przez powiaty i miasta na prawach powiatu, między innymi przy wykorzystaniu Systemu Analiz Samorządowych czy powstającego Systemu Monitorowania Usług Publicznych,
 • tworzenie i utrzymywanie baz danych,
 • tworzenie koncepcji budżetów na potrzeby przygotowywanych i wdrażanych projektów,
 • przygotowywanie artykułów do Dziennika Warto Wiedzieć w powyższym zakresie tematycznym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość statystyki matematycznej,
 • zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego,
 • gotowość do obywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Kompetencje dodatkowe:

 • znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 2/2020

w terminie do 16 marca 2020 r.

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych

 

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 1/20
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych,

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa,

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej, w szczególności do centralnych organów  
  władzy publicznej,
 • korekta językowa dokumentów,
 • organizacja i obsługa posiedzeń organów statutowych,
 • organizacja i obsługa spotkań, konferencji, szkoleń,
 • uczestnictwo w realizacji projektów europejskich,
 • korekta Dziennika Warto Wiedzieć i pisanie artykułów do DWW.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia,
 • gotowość do odbywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
 • mile widziana znajomość grafiki komputerowej i składu publikacji.

Kompetencje dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 1/2020

w terminie do 3 marca 2020 r. 

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych

 

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 2/19
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych,

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa,

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej, w szczególności do centralnych organów  
  władzy publicznej,
 • korekta językowa dokumentów,
 • organizacja i obsługa posiedzeń organów statutowych,
 • organizacja i obsługa spotkań, konferencji, szkoleń,
 • uczestnictwo w realizacji projektów europejskich,
 • korekta Dziennika Warto Wiedzieć i pisanie artykułów do DWW.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia,
 • gotowość do odbywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
 • mile widziana znajomość grafiki komputerowej i składu publikacji.

Kompetencje dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 2/2019

w terminie do 30 grudnia 2019 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy

Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 3/19
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu  terytorialnego, ich jednostek podległych i zależnych - zarówno ze źródeł ogólnodostępnych jak i w drodze wypełnianych przez nich ankiet,
 • prowadzenie analizy danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie publikacji, sprawozdań i raportów z analiz oraz innych opracowań dotyczących realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki podległe i zależne,
 • uczestnictwo w projekcie System Monitorowania Usług Publicznych,
 • prowadzanie monitoringu realizacji usług publicznych przez powiaty i miasta na prawach powiatu, między innymi przy wykorzystaniu Systemu Analiz Samorządowych czy powstającego Systemu Monitorowania Usług Publicznych,
 • tworzenie i utrzymywanie baz danych,
 • tworzenie koncepcji budżetów na potrzeby przygotowywanych i wdrażanych projektów,
 • przygotowywanie artykułów do Dziennika Warto Wiedzieć w powyższym zakresie tematycznym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość statystyki matematycznej,
 • zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego,
 • gotowość do obywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Kompetencje dodatkowe:

 • znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 3/2019

w terminie do 30 grudnia 2019 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy

Nabór na Eksperta z obszaru inwestycje i budownictwo – przedłużenie terminu składania ofert

W związku z ogłoszonym przez Związek Powiatów Polskich naborem na Eksperta z obszaru inwestycji i budownictwa w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (link do ogłoszenia https://www.zpp.pl/artykul/1558-nabor-na-eksperta-z-obszaru-inwestycje-i-budownictwo) informujemy, że termin zgłaszania ofert został wydłużony do 30 sierpnia do godziny 15.00

Wybór Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Oświata. Podobszar: Edukacja ponadpodstawowa, specjalna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Oświata. Podobszar: Edukacja ponadpodstawowa, specjalna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności – link do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201625

Oferty można składać do 2 września 2019 r. do godziny 14.00.

Nabór na Eksperta z obszaru inwestycje i budownictwo

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór na Eksperta z obszaru inwestycji i budownictwo w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do 23 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegóły i formularz oferty w załączniku.

Załącznik w word i pdf są tożsame pod względem treści.

 Załączniki

Ogłoszenie.doc

Ogłoszenie.pdf

Nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – podobszar: Lokalna polityka zdrowotna – ponowne ogłoszenie

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – podobszar: Lokalna polityka zdrowotna – w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie informujemy, że w stosunku do pierwszego ogłoszenia rozszerzono warunki udziału w postępowaniu.

Oferty należy składać do 23 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegóły i formularz oferty w załączniku.

Załącznik w word i pdf są tożsame pod względem treści.

 Załączniki

Ogłoszenie.doc

Ogłoszenie.pdf

Nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – Rynek pracy i ekonomia społeczna – ponowne ogłoszenie

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – Rynek pracy i ekonomia społeczna w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do 22 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegóły i formularz oferty w załączniku. Załącznik w word i pdf są tożsame pod względem treści.

 Załączniki

ogłoszenie_moderator_rekspert_rynek_pracy.docx

ogłoszenie_moderator_rekspert_rynek_pracy.pdf

Nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna: Rynek pracy i ekonomia społeczna – unieważnienie postępowania

W związku z tym, iż w zapytaniu nie wpłynęły dwie ważne oferty postępowanie zostało unieważnione.

Nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – podobszar: Lokalna polityka zdrowotna – unieważnienie postępowania

W związku z tym, iż w zapytaniu nie wpłynęły dwie ważne oferty postępowanie zostało unieważnione.

Produkcja 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego – postępowanie w trybie zasady konkurencyjności – rozstrzygniecie postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Produkcję 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego” wybrano ofertę wykonawcy: SMARTVISION Michał Domański ul. Jakubowskiego 14/48 Bochnia. Data wpłynięcia oferty 5 sierpnia 2019 r. g. 13.19. Cena: 121647 zł. Łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta 80,26 (w tym 20,26 w kryterium cena oraz 60 w kryterium jakość.).

Informacja dostępna również pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197404 

Produkcja 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego – postępowanie w trybie zasady konkurencyjności

Informujemy, że na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1197404 Związek Powiatów Polskich opublikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia „Produkcja 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Termin składnia ofert upływa 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 14.00.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – podobszar: Lokalna polityka zdrowotna

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – podobszar: Lokalna polityka zdrowotna w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do 26 lipca 2019 r. do godziny 12.

Szczegóły i formularz oferty w załączniku. Załącznik w word i pdf są tożsame pod względem treści.

Ogłoszenie_moderator GWD_Ekspert_zdrowie.docx

Ogłoszenie_moderator GWD_Ekspert_zdrowie.pdf

Nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR)

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – Rynek pracy i ekonomia społeczna w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do 25 lipca 2019 r. do godziny 12.

Szczegóły i formularz oferty w załączniku. Załącznik w word i pdf są tożsame pod względem treści.

Ogłoszenie_moderator GWD_Ekspert TGR_rynek pracy i ekonomia społeczna.pdf

Ogłoszenie_moderator GWD_Ekspert TGR_rynek pracy i ekonomia społeczna.docx

Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 1/19
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Związek Powiatów Polskich poszukuje osoby na stanowisko specjalisty w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarza Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć.

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie obowiązków Sekretarza Redakcji portalu internetowego www.wartowiedziec.pl, w tym m.in.:
  • przygotowanie i realizacja planu wydawniczego Dziennika Warto Wiedzieć,
  • wyszukiwanie autorów opracowań specjalistycznych i autorskich zamieszczanych w Dzienniku Warto Wiedzieć,
  • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych,
  • przeprowadzanie wywiadów o tematyce samorządowej,
  • dobór zdjęć do artykułów,
  • współpraca w przygotowaniu i prowadzenie projektu wydawniczego specjalnych numerów (drukowanych) Dziennika Warto Wiedzieć,
  • obsługa patronatów Dziennika Warto Wiedzieć,
 • współredagowanie innych stron informacyjnych prowadzonych przez ZPP,
 • prowadzenie wywiadów telewizyjnych na potrzeby Telewizyjnego Portalu Szkoleniowo-Edukacyjnego (http://tv.zpp.pl),
 • obsługa social media Dziennika Warto Wiedzieć oraz Związku Powiatów Polskich.
 • przygotowywanie konferencji prasowych i współpraca z mediami,
 • obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez ZPP,
 • udział w posiedzeniach i przygotowywanie relacji z: prac zespołów i sesji plenarnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencji, forów i innych wydarzeń,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach, forach organizowanych przez ZPP,
 • współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z działalności ZPP oraz publikacji wydawanych przez Związek,
 • przygotowywanie publikacji dotyczących tematyki samorządowej.

Kluczowe wymagania:

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • doświadczenie w pisaniu tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • wykształcenie wyższe – dziennikarskie, PR, marketing, prawnicze lub ekonomiczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza) w pracy dziennikarskiej,
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, w tym w zakresie procesu wydawniczego,
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • znajomość środowiska samorządowego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego,
 • zaawansowana znajomość MS Word,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych (w tym własnych) lub/i bloga,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu.

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • przesłanie 3 przykładowych własnych tekstów .

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 1/19

w terminie do 17 lipca br. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

 

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze ZPP

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz - Notatka z przeprowadzonego naboru

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 r.

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz - Notatka z przeprowadzonego naboru

Warszawa, dnia 22 listopada 2018 r.

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

OGŁASZA NABÓR Nr 1/18
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista/Ekspert

w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Dodatkowe atuty:

 • zainteresowanie prawem ochrony środowiska, transportem,
 • doświadczenie w administracji publicznej.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny)

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 1/2018”

w terminie do 22 października 2018 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze ZPP​


 

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

OGŁASZA NABÓR Nr 2/18
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista/Ekspert

w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 3/4
Miejsce wykonywania pracy: Biuro ZPP, Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 63/2

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • wsparcie Zespołu Radców Prawnych,
 • udział  w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Kluczowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 2/2018”
w terminie do 22 października 2018 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze ZPP​

Nabór na stanowisko: Redaktor naczelny Biuletynu PPP - Notatka z przeprowadzonego naboru

Notatka z naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego Biuletynu PPP

Nabór na stanowisko: Redaktor naczelny Biuletynu PPP

Związek Powiatów Polskich poszukuje osoby na stanowisko Redaktora Naczelnego cyklu biuletynów poświęconych partnerstwu publiczno-prywatnemu. Osoby, która będzie odpowiedzialna za kompleksowe nadzorowanie powstawania co kwartał kolejnego biuletynu dotyczącego tej tematyki. Szczegóły poniżej:

Zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie projektu wydawniczego kwartalnika poświęconego tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • koordynowanie pracy Redakcji;
 • przygotowanie i realizacja planu wydawniczego;
 • nadzorowanie prac Redakcji związanych z opracowaniem i przygotowaniem do druku materiałów redakcyjnych;
 • wyszukiwanie autorów i inicjowanie zamówień na szczególnie przydatne opracowania specjalistyczne, autorskie dotyczące problematyki PPP;
 • utrzymywania kontaktów z autorami, sprawdzanie materiałów pod kątem odpowiedniego wyeksponowania tematu PPP, opracowywanie edytorskie publikacji, weryfikacja treści pod kątem merytorycznym i formalnym;
 • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych i przeprowadzanie wywiadów dotyczących tematyki PPP;
 • dobór i archiwizacja zdjęć;
 • współpraca z drukarnią w zakresie łamania, przygotowania graficznego, korekty i druku kolejnych numerów „Biuletynu PPP”.

Kluczowe wymagania:

Wymagania ogólne (kryteria dostępu):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe – prawnicze lub ekonomiczne;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza);
 • doświadczenie w pisaniu tekstów;

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, w tym procesu wydawniczego;
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki;
 • umiejętność kierowania pracą zespołu;
 • znajomość prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego;
 • znajomość problematyki PPP;
 • zaawansowana znajomość MS Word.

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie;
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: ok. 1/5 etatu,
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania/przebywania pracownika,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy, telepraca
 • wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze ok. 2.000 zł brutto
 • pierwsza umowa zostanie zawarta na okres od momentu wyłonienia pracownika na okres trzech miesięcy, jeżeli w tym okresie pracownik się sprawdzi zostanie zawarta kolejna umowa na czas określony do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenie kandydatury na redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:

 • list motywacyjny,
 • życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć redakcyjnych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia lub uprawnień zawodowych,
 • oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków redaktora naczelnego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • przesłanie 5 przykładowych własnych tekstów,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Nazwa i adres jednostki przeprowadzającej nabór:

Związek Powiatów Polskich, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl, lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY”

w terminie do 1 grudnia 2017 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

Zdobądź grant! Nabór chętnych do prowadzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Prowadzisz lub zarządzasz szkołą, która współpracuje z rodzicami, wychodzi do lokalnej społeczności podejmując dla niej różne działania, której kierownictwo, grono pedagogiczne i personel nie boi się wyzwań? Jesteś wójtem, burmistrzem, prezydentem, starostą, prezesem stowarzyszenia, fundacji lub dyrektorem szkoły publicznej lub niepublicznej? Chcesz pozyskać dla swojej szkoły dodatkowe fundusze? W Twojej lokalnej wspólnocie są dorośli, którzy nie radzą sobie na rynku pracy, są bierni i mają niskie kompetencje edukacyjne, a Ty chciałbyś im pomóc? To ogłoszenie kierujemy do Ciebie.
 
Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór dla organów prowadzących szkoły, które uczynią je Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji. Wspólnie z partnerami (Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, Wyższą Szkoła Ekonomii i Informatyki) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy projekt, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przekażemy Ci finansowy grant na prowadzenie ośrodka, pomożemy w jego uruchomieniu i będziemy Cię wspierać podczas jego funkcjonowania.
 
Dzięki udziałowi w naszym projekcie:
 • wzmocnisz rolę Twojej szkoły jako lokalnego centrum integrującego społeczność wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu;
 • Twoja szkoła stanie się liderem edukacyjnym, animatorem działań dla lokalnej społeczności, wzorem dla innych placówek;
 • Twoja szkoła podniesie jakość swojej pracy i wprowadzi nowe formy działania;
 • pozyskasz dla Twojej szkoły grant w wysokości blisko ćwierć miliona zł;
 • Twoja szkoła wzbogaci się o sprzęt techniczny i przeprowadzi adaptację obiektu do pełnienia funkcji ośrodka;
 • nauczyciele i pracownicy Twojej szkoły zyskają możliwość dodatkowego wynagrodzenia;
 • ze wsparciem ekspertów opracujesz diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych członków Twojej lokalnej społeczności, osób funkcjonujących w otoczeniu szkoły;
 • uzyskasz kolejną formę wsparcia osób potrzebujących pomocy w Twojej lokalnej wspólnocie: dorosłych gorzej wykształconych, nieradzących sobie na ryku pracy i biernych;
 • mieszkańcy Twojej wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu zyskają możliwość udziału w różnych formach kształcenia i rozwoju kompetencji.
Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem powyższych korzyści dla Twojej szkoły, lokalnej społeczności, gminy, miasta, powiatu - przeczytaj uważanie załączone do ogłoszenia dokumenty, a następnie przemyśl i przygotuj koncepcję uruchomienia i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Zanim złożysz formalny wniosek, będziesz miał czas na zadanie nam pytań i uzyskanie odpowiedzi, które wyjaśnią wątpliwości i pomogą przygotować zgłoszenie.
 
Na pytania od zainteresowanych czekamy do 25 marca br. Wnioski przyjmować będziemy od 31 marca do 28 kwietnia br. na adres podany w procedurze naboru grantów. Szczegóły opracowania zgłoszenia w załącznikach.
 
Procedura naboru wraz z załącznikami (.pdf)
Załącznik nr 2. Wzór umowy o powierzeniu grantu (.pdf)
Załącznik nr 4. Wzór zapytania do Procedury naboru (.doc)
Załącznik nr 5. Wzór wniosku aplikacyjnego (.doc)
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE NABORU DOSTĘPNE SĄ PO KLIKNIĘCIU TUTAJ