Związek Powiatów Polskich - BIP

Nabór pracowników - Związek Powiatów Polskich - BIP

Zasady naboru pracowników

Zasady naboru pracowników określa Regulamin, ustalony przez Dyrektora Biura ZPP. Aktualne informacje o naborze zamieszczane są w dziale Ogłoszenia.