Związek Powiatów Polskich - BIP

Związek Powiatów Polskich - BIP - Nabór pracowników

Zasady naboru pracowników

Zasady naboru pracowników określa Regulamin, ustalony przez Dyrektora Biura ZPP. Aktualne informacje o naborze zamieszczane są w dziale Ogłoszenia.