Związek Powiatów Polskich - BIP

Instrukcja BIP - Związek Powiatów Polskich - BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Dostęp do informacji zamieszczonych na stronach BIP Związku Powiatów Polskich umożliwia Menu tematyczne, które znajduje się w lewej części ekranu. Dzieli ono treści udostępnione w Biuletynie na grupy tematyczne. Jednokrotne kliknięcie na odnośniku, na przykład „Konwenty powiatów” powoduje przejście do podstrony dotyczącej danego tematu. Treść wybranego tematu wyświetlana jest w środkowej części okna.

Powyżej Menu tematycznego, w celu łatwiejszego dotarcia do interesujących użytkownika tematów, na stronie zamieszczono moduł wyszukujący, umożliwiający odnalezienie żądanego słowa lub frazy.

Na samym dole prawej strony zamieszczono licznik odwiedzin. W tym obszarze znajdują się dano osób odpowiedzialnych za Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatów Polskich. Łącze do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej umieszone jest z lewej strony, poniżej Menu tematycznego.

W górnej części okna po prawej stronie umieszczony jest przycisk Mapa strony, po kliknięciu którego zostanie wyświetlony schemat całej strony BIP.

U góry, na lewej stronie okna i tzw. banera, znajduje się przycisk Kontakt. Naciśnięcie go wyświetla elektroniczny formularz kontaktowy, który można wypełnić i wysłać wiadomość czy zapytanie do Związku Powiatów Polskich.

Również po lewej stronie okna, tzw. banera wśród czterech małych kolorowych przycisków dwa środkowe mają m.in. funkcję wyświetlenia rejestru zmian oraz wydrukowania formularza kontaktowego.